Program de lucru Luni-Vineri - 09:00 la 17:00
Mobil si Fax +40-723-567-298 +40-256-437-283
Trimitere E-mail office@max-ambient.ro

Continutul cartii tehnice a constructiei

 

 

Cartea constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente.

Documentatia de baza cuprinde urmatoarele documente:

 • cap. A: documentatia privind proiectarea;
 • Cap. B : documentatia privind executia;
 • Cap. B : documentatia privind receptia;
 • Cap. B : documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.

Documentatia de proiectare va cuprinde:

 • acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize si acorduri care au stat la baza intocmirii proiectului;
 • Documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva;
 • Breviar de calcul pe specialitati;
 • Indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale;
 • Caiete de sarcini privind executia lucrarilor.

Documentatia tehnica privind executia va cuprinde:

 • autorizatia de executare a lucrarilor;
 • Procesul verbal de predare al amplasamentului si al reperului de nivelment general;
 • Inregistrarile de calitate cu caracter general effectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;
 • Procesele verbale de receptie a terenului de fundare , a fundatiei si a suprastructurii , procese verbale de admitere a fazelor determinante;
 • Expertize tehnice, verificari de teren, cercetari suplimentare aparute din diverse motive;
 • Caiete de atasament, jurnalul principalelor evenimente.

Documentatia tehnica privind receptia va cuprinde:

 • procesele verbale de receptie;
 • Alte acte incheiate ca urmare a intrunirii receptiei.

Documentatia tehnica  privind urmarirea comportarii in exploatare, si interventii in timp:

 • prevederi scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei , instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate  pe timpul exploatarii constructiilor , documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei, in timpul executiei si al exploatarii;
 • Proiectele in baza carora s-au efectuat dupa receptia finala, modificari ale constructiilor;
 • Acte de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia lucrarilor si masurile de interventie luate;
 • Proiectul de urmarire speciala a constructiei daca este cazul;
 • Procesul verbal de predare primire aparatelor de urmarire a constructiei;
 • Referat cu concluzii anuale si finale asupra urmaririi speciale;
 • Procese verbale de predare primire in cazul schimbarii executantului;
 • Jurnalul evenimentelor intocmit conform formulat tip.