Program de lucru Luni-Vineri - 09:00 la 17:00
Mobil si Fax +40-723-567-298 +40-256-437-283
Trimitere E-mail office@max-ambient.ro

Atributii diriginte

Atributiile unui diriginte de santier(inspector de santier)

 

Atributiile unui diriginte de santier sau a unui inspector de santier sunt urmatoarele:

Dirigintele de santier verifica proiectele si calitatea acestora; constata eventualele lipsuri si solicita nelamuriri sau completari de la proiectant;

Dirigintele de santier verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al calitatii;

Dirigintele de santier verifica existenta autorizatiei de construire;

Dirigintele de santier urmareste executia constructiei in coformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiet de sarcini, clause contractuale, etc…;

Dirigintele de santier participa la selectarea executantilor si a materialeleor de constructii;

Dirigintele de santier ofera asistenta si consultanta beneficiarului si executantului;

Dirigintele de santier guverneaza intrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante;

Dirigintele de santier intocmeste procesele verbale de faze si are grija ca si celelalte persoane sa le semneze in deplina cunostinta de cauza;

Dirigintele de santier Urmareste executatia lucrarilor in conformitate cu programul prezentat la contract si isi da acceotul la plata lucrarilor doar in cazul in care aceste sunt corespunzatoare;

Dirigintele de santier poate cere intreruperea lucrarilor, demolarea unor lucrari realizate necorespunzator,

Dirigintele de santier Solicita in cazul in care este nevoie dispozitii de santier din partea proiectantului;

Dirigintele de santier Verifica calitatea dispozitiilor de santier;

Dirigintele de santier sesizeaza evetualele probleme care pot aparea pe parcursul executiei;

Dirigintele de santier participa la receptia partiala sau totala a lucrarilor de constructie;

Dirigintele de santier stabileste responsabilii si urmareste rezolvarea obiectiunilor de la receptia lucrarilor;

Dirigintele de santier cheama persoanele responsabile la fazele determinante ale lucrarilor;

Dirigintele de santier trebuie sa aibe grija sa se realizeze lucrari de calitate in conformitate cu prevederile din proiect , din caietul de sarcini, din prospecte, conform normelor in viguare, conform legii 10 privind calitatea lucrarilor de constructii.

Dirigintele de santier raspunde solidar ci proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrari de calitatea.

Dirigintele de santier urmareste respectarea tehnologiei de executie.