Program de lucru Luni-Vineri - 09:00 la 17:00
Mobil si Fax +40-723-567-298 +40-256-437-283
Trimitere E-mail office@max-ambient.ro

Membru Colegiu Tehnic Diriginti Santier CDTS

          Max Ambient S.r.l. Proiectare Şi Dirigenţie De Şantier Asociatia are misiunea de a proteja la nivel naţional şi internaţional interesele membrilor săi, specialişti […]

Proiectare in constructii

Intocmirea Cartii Constructiei Continutul Cartii Tehnice a Constructiilor cuprinde urmatoarele:  Documentatia privind proiectarea;  Documentatia privind executia;  Documentatia privind receptia;  Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp […]

Project management

Asiguraram comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si respectarea obligatiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat; Pregatim si organizam planurile de activitate in cadrul proiectului; Administram bugetul […]

Acasa

  • Urmarim executia lucrarilor in conformitate cu contractul de lucrari, proiectul tehnic, caietul de sarcini şi cu reglementarile tehnice in vigoare;
  • Vom efectua verificarile prevazute in reglementarile tehnice şi vom semna documentele intocmite ca urmare a constatarilor (procese verbale de lucrari ce devin ascunse, procese verbale de punere in funcţiune etc., dupa caz);
  • Participam si efectuam receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semnam procesele verbale de receptie calitativa impreuna cu executantul;
  • Urmarim executarea lucrarilor pe toata durata lor, confirmand plata numai pentru lucrarile corespunzatoare calitativ şi cantitativ prin intocmirea unui proces verbal de receptie, fiind raspunzator conform legislatiei de confirmari de lucrari ce nu sunt materializate în teren;
  • Verificam respectarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructţii;
  • Urmarim respectarea de catre executant a dispozitiilor şi/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
  • Participam la recepţia lucrărilor şi semnam actele de receptie;
  • Raspundem tehnic si juridic pentru documentele semnate conform atributiilor ce ne revin;
  • Participam la verificarea in fazele determinante.